Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Ziekenhuis

Binnen de gezondheidszorg in Baraolt richten wij ons voornamelijk op het ziekenhuis. Het ziekenhuis neemt een belangrijke rol in binnen de plaatselijke samenleving. Naast het verlenen van zorg is het ook een grote werkgever voor de regio.

Het ziekenhuis bestaat uit 80 bedden, 11 specialisten en ruim 100 personeelsleden Door de regiofunctie is het een belangrijk ziekenhuis voor Baraolt en omgeving.

Sinds 1991 zijn er intensieve contacten vanuit de Christelijk Gereformeerde kerk in Goes. Jaarlijks zijn er groepen vrijwilligers geweest die hun vakantie besteed hebben aan het renoveren van het ziekenhuis.

Na vele jaren hulp, ondersteuning , uitwisseling zijn we blij dat in 2019 het ziekenhuis nog steeds open is. Samen met de directrice Maria Dénes word hard gewerkt om het ziekenhuis op een vergelijkbaar Europees niveau te krijgen.

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806