Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Laura Ház

Een belangrijk aandachtspunt van onze stichting is de zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen. In Roemenië is de zorg voor gehandicapten pas de laatste jaren opgepakt. Tot zo’n 5 jaar geleden was deze zorg er simpelweg niet en woonden gehandicapten, vaak onder slechte omstandigheden, bij familieleden.

In Baraolt is het probleem van het ontbreken van goede zorg voor gehandicapten inmiddels onderkend. Er is een stichting opgericht met de naam ‘Hisszük hogy fontosak’ wat betekent: ‘wij geloven dat ze belangrijk zijn’. Inmiddels is de naam van de stichting veranderd in ‘Laura Ház’ (‘Huis van Laura’, genoemd naar Laura, een mevrouw die vanaf het begin betrokken was bij de gehandicaptenzorg en jong is overleden). Laura Ház is gevestigd in de gebouwen van het Listra huis. Er wordt zorg verleend aan ongeveer 18 gehandicapte jongeren. De enthousiaste leiding is druk doende om met de beperkte middelen de gehandicapten de aandacht en de plaats te geven waar ze behoefte aan hebben. Ook wordt d.m.v. dagbestedingprogramma’s gewerkt aan passende werkzaamheden voor de bewoners. Van oude kleding worden leuke producten gemaakt, die bovendien zorgen voor een (bescheiden) bron van inkomsten. Ook worden er stroopwafels gemaakt en verkocht; een leuke dagbesteding die ook voor een kleine hoeveelheid inkomsten zorgt. 

Een bezoek aan Laura Ház is vanwege de gezelligheid en de gastvrijheid van de bewoners een feest op zich!

Punten van aandacht zijn:
- ‘Maatwerk’: momenteel zijn de aandacht en de prikkels die de gehandicapten ontvangen nog niet toegespitst op hun specifieke handicap. In de toekomst hopen we de leiding van Laura Ház te helpen om meer maatwerk te leveren en zodoende te therapie aan te kunnen passen aan de specifieke handicaps van de bewoners.

- Financiën: Laura Ház wordt deels ondersteund vanuit de plaatselijke overheid en deels vanuit giften. Hoewel we dankbaar zijn voor alles wat tot op heden kon worden gerealiseerd, is de financiële situatie niet rooskleurig: de overheid kan weinig bijdragen en het wegvallen van subsidies zorgt ervoor dat, vanwege het ontbreken van geld, de zorg niet optimaal kan zijn.

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806