Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Jubileum

We mogen dankbaar terugkijken op een prachtige viering van het 25-jarig jubileum van onze stichting. We mochten maar liefst 33 gasten uit Roemenië ontvangen, in totaal hebben zo'n 130 gasten de avond bezocht. 

Tijdens de jubileumavond lag de focus vooral op het informeel samen zijn en herinneringen ophalen van vroeger. De tientallen fotoboeken met foto's van vroeger hielpen hierbij. Er zijn tevens mooie woorden gesproken door onze voorzitter, de directrice van het ziekenhuis in Baraolt, de directrice van het Laura Ház en er is verteld over de eerste reis naar Baraolt, die in 1991 plaatsvond. 

Hieronder treft u een greep uit de foto's van de jubileumavond. 

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806