Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Streekinformatie

Geografie Roemenië:
Ligging: Roemenië ligt in het geografische centrum van Europa en telt 515 km van noord naar zuid en 720 km van oost naar west. Oppervlakte: 238.391 km², 11e grootste land van Europa. Bevolking: 22.000.000 inwoners, waarvan:

- 89,5% Roemenen
- 6,5% Hongaren (incl. Széklers)
- 2,5% Roma (zigeuners)
- 1,5% Overig

De bevolkingsdichtheid is 91 inwoners/km².

Roemenië kent een bestuurlijke opdeling in 41 departementen (judetul) en Groot-Boekarest, het grondgebied van de hoofdstad Boekarest. Binnen de departementen worden de bestuurlijke eenheden gevormd door steden en gemeenten (die uit meerdere dorpen bestaan).

Godsdiensten:
- Orthodoxen: 86,7%
- Rooms-Katholiek: 4,7%
- Protestanten: 3,3%
- Grieks-Katholiek: 0,9%
- Unitariërs: 0,3%
- Diverse: 0,4%.

De vrijheid van godsdienstbeleving is opgenomen in de grondwet.

Munteenheid: 
Leu (meervoud: Lei)

De Hongaarse minderheid in Roemenië is met 1.227.623 mensen de grootste minderheid in Roemenië en maakt volgens de census van 2011 6,1% van 's lands totale bevolking uit. Het is tevens de grootste Hongaarse gemeenschap buiten Hongarije en na de Russische minderheden in de voormalige Sovjetrepublieken in absolute aantallen de grootste minderheid in Europa.

De meeste Hongaren in Roemenië wonen in Zevenburgen,[1] waar ze ongeveer 20% van de bevolking uitmaken. Hierin zijn ook de historische regio's Banaat, Crișana en Maramureș inbegrepen. De Hongaren vormen de meerderheid in het centraal gelegen Szeklerland (71,92%) en een grote minderheid in de noordwestelijke districten Satu Mare (35,22%), Bihor (25,91%) en Sălaj (23,07%). Verder zijn er Hongaarse enclaves in de districten Alba en Cluj zoals Kalotaszeg, Aranyosszék, de Transsylvanische Vlakte en Küküllőszög.

Baraolt:
Baraolt is een plaats met ongeveer 6000 inwoners, gelegen in judetul "Covasna" van Oost-Roemenië (Transsylvanië), om en nabij 200 km ten noorden van Boekarest. 

Oorspronkelijk was Baraolt een mijnwerkersstad. Begin jaren negentig werden steeds meer mijnen, vanwege de lage opbrengst en hoge productiekosten, gesloten. De mijnwerkers moesten omzien naar andere bronnen van inkomsten. Dat was en is verre van eenvoudig. Behalve het werk in de mijnen zijn er ook velen werkzaam in de (overwegend kleine) agrarische familiebedrijfjes. Daarnaast treft men diverse één- of tweemansbedrijfjes aan in het midden- en kleinbedrijf.

Toerisme:
Baraolt en omgeving is rijk aan schitterende en ongerepte natuur. Afgerasterde weilanden treft men zelden aan. De doorgaande wegen zijn intussen redelijk begaanbaar, enkele wegen zijn nog 'ouderwets slecht' en dwingen tot stapvoets rijden.

Roemenië (en dus ook de omgeving van Baraolt) is bij uitstek geschikt voor de avontuurlijk ingestelde toerist, die authenticiteit en creativiteit belangrijker vindt dan luxe. De bevolking is overwegend heel gastvrij.

Voor uitgebreide toeristische informatie kunt u terecht op http://www.paspoortroemenie.nl

 

 

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806