Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Doneren

Donatie
U kunt het werk van onze stichting structureel ondersteunen door donateur te worden. Donateur wordt u door jaarlijks minimaal € 15,- aan de stichting over te maken.

Wilt u donateur worden? Dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer
IBAN NL87 INGB 0001687806 t.n.v. penningmeester Vision Baraolt te 's-Gravenpolder. Giften voor Vision Baraolt zijn fiscaal aftrekbaar, omdat we ANBI-geregistreerd staan bij de Belastingdienst. 

U kunt ook een online donatie aan ons doen. Klik op onderstaande afbeelding en volg de stappen:

ONLINE DONEREN

Periodieke gift
Tevens is het mogelijk om een periodieke gift te geven. Dit is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een notariele of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan ons betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Wat zijn de voordelen voor u als donateur?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

- meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of
- meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806