Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Evangelisatie

In 1998 werd gestart met een evangelisatiekamp voor (zigeuner) kinderen. Twee weken per jaar worden door een aantal Roemeense (theologie)studenten deze kinderen begeleid en opgevangen. De groep logeert in een soort kamphuis. Regelmatig helpen Nederlandse jongeren mee in de organisatie van het kamp.

Tijdens deze weken krijgen de kinderen verhalen uit de Bijbel te horen die ze nog nooit gehoord hebben. Ook krijgen ze (fatsoenlijk) eten en worden ze, indien nodig, aangekleed met spullen die vanuit Nederland zijn meegenomen. Bij de start waren er ongeveer 45 kinderen. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot ruim 130 kinderen.

Daarnaast hebben een aantal christelijke jongeren initiatief genomen om elke zaterdagmiddag een bijeenkomst te organiseren voor deze (zigeuner) kinderen. Ze worden onderwezen uit de Bijbel en samen zingt men vele liederen. De honger naar het Evangelie, "De Blijde Boodschap", is sterk groeiende.

De kinderen komen uit het plaatsje Baraolt zelf, maar meer en meer ook uit de nabije omgeving. Eén uur heen en één uur terug lopen door wind en regen hebben ze er graag voor over!

Vision Baraolt is blij en dankbaar aan deze evangelisatieactiviteiten een bijdrage te kunnen leveren, echter, de kosten voor een tweewekelijks zomerkamp stijgen navenant het aantal deelnemende kinderen (kostenindicatie € 6.000,00). Zonder hulp van u en het Nederlands bedrijfsleven -wat vaak goederen kosteloos of tegen gereduceerde prijzen schenkt- zou dit niet mogelijk zijn.

Wilt u meer informatie omtrent dit evangelisatieproject of wilt u weten hoe u financieel kunt bijdragen? Mail dan naar info@baraolt.nl

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806