Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Nieuwsbrieven

Door middel van onze nieuwsbrieven willen we u graag op de hoogte stellen van alle zaken die met ons werk voor en in Roemenië te maken hebben. We willen samen met u terugblikken en ook alvast even vooruit

- Nieuwsbrief november 2019
- Nieuwsbrief juli 2019
- Nieuwsbrief maart 2019
- Overlijden Dr. Kiss Istvan
- Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief mei 2018
Nieuwsbrief maart 2018
- Nieuwsbrief Voorjaar 2015
Nieuwsbrief Voorjaar 2014
Verslag Najaarsreis 2013
Verslag Voorjaarsreis 2013
Nieuwsbrief Winter 2013
Nieuwsbrief Zomer 2012
- Verslag Voorjaarsreis 2012
- Nieuwsbrief Zomer 2011
- Nieuwsbrief Zomer 2010
- Nieuwsbrief Zomer 2009
- Nieuwsbrief Najaar 2008
- Nieuwsbrief Najaar 2007
- Nieuwsbrief Zomer 2007
- Nieuwsbrief Najaar 2006
- Nieuwsbrief Zomer 2006
- Nieuwsbrief Najaar 2005
- Nieuwsbrief Zomer 2005
- Nieuwsbrief Najaar 2004
- Nieuwsbrief Zomer 2004
- Nieuwsbrief Voorjaar 2004
- Nieuwsbrief Najaar 2003
- Nieuwsbrief Zomer 2003
- Nieuwsbrief Voorjaar 2003

Wilt u op de hoogte blijven van het werk in Baraolt? Meldt u zich dan nu aan als donateur. 

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806