Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Subgroep Public relations

Het onderdeel ‘Public Relations’ houdt zich bezig met:

- Het onder de aandacht brengen van de activiteiten in Roemenië door Vision Baraolt.
- Het verwerven van voldoende financiële middelen om het werk in Roemenië te kunnen (blijven) doen.

Concreet komt het erop neer dat de PR-activiteiten:

- acties initieert (bijvoorbeeld huis-aan-huis collecten, verkoopacties).
- donateurs werft.
- contacten onderhoudt met de media, bijvoorbeeld het regionale dagblad en de EO-Metterdaad actie.

Daarnaast valt het bijhouden van onze website onder de verantwoordelijkheden van deze werkgroep. Daarnaast zorgt het onderdeel ‘PR' ervoor dat jaarlijks een evangelisatiekamp onder zigeunerkinderen kan plaatsvinden. Meer info vindt u onder evangelisatie.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk in Baraolt? Meldt u zich dan nu aan als donateur. U ontvangt dan een aantal maal per jaar automatisch onze nieuwsbrief.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Roelof Stam. U kunt hem een e-mail sturen via info@baraolt.nl

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806

Online donatie:
Wilt u een donatie aan ons doen? Klik hier:

Periodieke gift:
Wilt u een periodieke gift aan ons geven? Klik hier: