Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Subgroep Medische zaken

Het onderdeel 'Medische Zaken' binnen de Vision Baraolt houdt zich bezig met de medische voorzieningen in het ziekenhuis van Baraolt, de huis- en tandartspraktijken en de thuiszorg in de omgeving van Baraolt.

Doelstelling is: het ondersteunen en optimaliseren van het medisch handelen ten behoeve van het welzijn van de patiënt.

Deze doelstelling wordt gerealiserd door het schenken van medische hulpgoederen, zoals verbandmiddelen, medicijnen, rolstoelen, etc.

Het komt ook voor dat we als stichting een zgn. 'geoormerkte' gift ontvangen. Hierbij geeft de gever van de gift bijvoorbeeld aan welke medische apparatuur we in Roemenië moeten laten aanschaffen.

Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan educatie van het medisch personeel. Zo zijn er inmiddels over en weer diverse stagebezoeken geweest. Op deze manier kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Het onderdeel 'Medisch' houdt zich bezig met onderstaande deelgebieden:

- Ziekenhuis 
Eerstelijnszorg
Uitleenpost

Contactpersoon voor deze werkgroep is Danny Hage. U kunt hem bereiken door een e-mail te sturen naar info@baraolt.nl

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806

Online donatie:
Wilt u een donatie aan ons doen? Klik hier:

Periodieke gift:
Wilt u een periodieke gift aan ons geven? Klik hier: