Hulpverlening in Baraolt, Roemenië

Subgroep Materialen

Het onderdeel 'Materialen' houdt zich bezig met de bouwkundige voorzieningen in het ziekenhuis van Baraolt, de uitleenpost en de huis- en tandartspraktijken in de omgeving van dit stadje. Doel is de bouwkundige situatie van de gebouwen te verbeteren. Dat gebeurt door renovatie en onderhoud. Bij de renovaties moet u denken aan een grootscheepse aanpak. Van een gebouw blijven bij wijze van spreken enkel de muren staan, de rest wordt allemaal vernieuwd. Alle electrische bedrading/installatie, sanitair en schilderwerk wordt uitgevoerd met nieuwe onderdelen.

De werkzaamheden  werden in het verleden in de zomerperioden uitgevoerd door vrijwilligers, die minimaal 2 weken van hun vakantie geheel belangeloos aan deze projecten hebben gewerkt. De vrijwilligers zijn mensen die graag iets voor hun naasten willen doen. Het zijn jongeren die dit als nuttige vakantiebesteding willen doen, maar in de loop van de jaren zijn ook meerdere professionals in Baraolt geweest. Naast de Nederlandse vrijwilligers hebben ook altijd werknemers van de technische dienst van het ziekenhuis met ons meegewerkt. Ook hebben we gebruik gemaakt van de kennis en kunde van plaatselijke aannemers. Een bijzonder aspect is dat we door deze manier van samenwerken veel van elkaar geleerd hebben, zowel wat werkzaamheden als culturele gebruiken betreft. De laatste jaren streven we ernaar om steeds meer plaatselijke arbeidskrachten in te schakelen voor het verrichten van de werkzaamheden.

Het onderdeel 'Materialen' houdt zich bezig met twee zaken: 

Bouwkundige werkzaamheden binnen het ziekenhuis:
In de zomerperiode van 1991 werd het eerste project uitgevoerd. Dit was gelijk een enorme klus: de afdeling gynaecologie van het ziekenhuis in Baraolt werd geheel gerenoveerd. Overal werd nieuwe electrische bedrading en sanitair aangelegd. Alle kozijnen en ander houtwerk werden in de verf gezet, muren gewit en systeemplafonds aangebracht. Na deze grondige renovatie zijn gedurende zes zomers alle overige afdelingen van het ziekenhuis op deze wijze gerenoveerd.

In de loop der jaren zijn de volgende afdelingen gerenoveerd: 

- gynaecologie 
- wasserette (nieuwe industriële wasmachines geïnstalleerd) |
- pediatrie 
- keuken (vervangen door de "oude" keuken van het Rode Kruis Ziekenhuis uit Zierikzee) 
- chirurgie 
- operatie- en sterilisatieruimte 
- interne geneeskunde 
- radiologie 
- polikliniek 
- laboratorium 
- pantry
- Toiletvoorzieningen

De werkzaamheden zijn in de zomerperioden uitgevoerd door ± 30 vrijwilligers, die minimaal 2 weken van hun vakantie geheel belangeloos aan deze projecten hebben gewerkt. Mede dankzij giften en materialen van bedrijven, instellingen en particulieren was het mogelijk dat deze renovaties gerealiseerd konden worden. In 2006 heeft men in het ziekenhuis een geheel nieuwe verwarmingsinstallatie geïnstalleerd. Vanwege de goede staat van het ziekenhuis werd deze verbetering gefinancierd door de Europese Unie. Momenteel voldoet het ziekenhuis aan de elementaire eisen. Door het intensieve gebruik is blijvend onderhoud nodig en worden kleine verbeteringen aangebracht. De komende jaren zullen we ons, binnen het ziekenhuis, voornamelijk daar op richten.

Bouwkundige werkzaamheden binnen de eerstelijnszorg:
Vanaf het jaar 1997 houden we ons bezig met de renovatie van de gebouwen van de eerstelijnszorg in Baraolt en omgeving. Dit houdt in dat alle huisartsen- en tandartspraktijken gerenoveerd (gaan) worden. Concreet betekent dit: vernieuwing elektrische installaties, aanbrengen vloer- en wandtegels, (systeem)plafonds, vernieuwing sanitaire voorzieningen en herindeling van zowel de wacht- als behandelruimten

Het belangrijkste doel is het in goede staat brengen van de gebouwen, zodat de patiënten onder betere omstandigheden geholpen kunnen worden. 
 
Inmiddels zijn de volgende praktijken gerenoveerd: 
- Huis- en tandartspraktijk in Baraolt 
- Huisartsenpraktijk in Köpec 
- Huis- en tandartspraktijk in Aita Mare 
- Huisartspraktijk in Varghis 
- Huisartsenpraktijk in Bradut 
- Huis- en tandartspraktijk in mijnwerkersgebouw Baraolt

Hiernaast organiseert deze werkgroep ieder najaar een voedseltransport, bestemd voor het ziekenhuis in Baraolt. Van een conservenfabriek in de nabijheid van Goes, kunnen we ieder jaar weer een grote hoeveelheid voedsel krijgen. Dit voedseltransport combineren we dan met het vervoer van ingezameld incontinentiemateriaal. Het daadwerkelijke transport wordt uitgevoerd door Roemeense transportbedrijven,deze zorgen ervoor dat de spullen netjes bij het ziekenhuis in Baraolt worden afgeleverd.

Het ziekenhuis is iedere keer weer erg blij met deze hulp, waardoor ze zelf niet alle voedsel voor de patiënten hoeven in te kopen. Het ziekenhuis houdt hierdoor geld over , wat vervolgens weer voor medische zaken wordt gebruikt. 

Contactpersoon is Harm Walhout. U kunt hem bereiken door een e-mail te sturen naar info@baraolt.nl

E-mail: info@baraolt.nl
Rekeningnummer: 
IBAN NL87 INGB 0001687806

Online donatie:
Wilt u een donatie aan ons doen? Klik hier:

Periodieke gift:
Wilt u een periodieke gift aan ons geven? Klik hier: